سارا جعفری
غلام جعفری
رضا سلیمانی
وحید کرمی
حسین عاشوری
احمد گودرزی

تعداد اتاق

44

تعداد رستوران

1

تعداد تالار

1

فاصله از ترمینال (Km)

20

فاصله از راه آهن (Km)

35

فاصله از فرودگاه (Km)

15