تعداد اتاق ها

44

تعداد رستوران ها

1

تعداد تالارها

1

فاصله از ترمینال (Km)

20

فاصله از راه آهن (Km)

35

فاصله از فرودگاه (Km)

15